1-200-346-2986

Timetable

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
05.00 - 06.00
Boxing05.00 - 06.00
Boxing05.00 - 06.00
06.00 - 07.00
Gym Fitness06.00 - 07.00
Gym Fitness06.00 - 07.00
Gym Fitness06.00 - 08.30

Cardio Fitness06.00 - 08.30
Gym Fitness06.00 - 08.30

Cardio Fitness06.00 - 08.30
Gym Fitness06.00 - 08.30

Cardio Fitness06.00 - 08.30
07.00 - 08.00
Cardio Fitness07.00 - 08.00
Cardio Fitness07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
Indoor Cycling08.00 - 09.30
Indoor Cycling08.00 - 09.30
09.00 - 10.00
Indoor Cycling09.00 - 11.25
Indoor Cycling09.00 - 11.25
Indoor Cycling09.00 - 10.00
Indoor Cycling09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
Cardio Fitness10.00 - 11.30
Cardio Fitness10.00 - 11.30
Gym Fitness10.00 - 11.00
Gym Fitness10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
Indoor Cycling11.00 - 12.00
Indoor Cycling11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
Gym Fitness12.00 - 13.00
Gym Fitness12.00 - 13.00
Boxing12.00 - 15.45
Gym Fitness12.00 - 13.00

Boxing12.00 - 15.45

Cardio Fitness14.00 - 16.00
Gym Fitness12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Gym Fitness14.00 - 16.15

Indoor Cycling16.00 - 17.30
Gym Fitness14.00 - 16.15

Indoor Cycling16.00 - 17.30
Cardio Fitness14.00 - 16.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Indoor Cycling16.00 - 17.30
Indoor Cycling16.00 - 17.30

Gym Fitness17.30 - 20.00

Boxing18.00 - 20.00
17.00 - 18.00
Gym Fitness17.00 - 18.00
Gym Fitness17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Boxing18.00 - 19.00

Yoga Pilates18.30 - 20.00
Boxing18.00 - 19.00

Yoga Pilates18.30 - 20.00
Boxing18.00 - 20.00

Yoga Pilates18.30 - 20.00
Boxing18.00 - 20.00

Yoga Pilates18.30 - 20.00
19.00 - 20.00
Yoga Pilates19.00 - 20.30
Yoga Pilates19.00 - 20.30
20.00 - 21.00

Monday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Tuesday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Wednesday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Thrusday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Friday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Saturday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Sunday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
  06.00 - 07.00
  Gym Fitness06.00 - 07.00
  Gym Fitness06.00 - 07.00
  Gym Fitness06.00 - 08.30
  Gym Fitness06.00 - 08.30
  Gym Fitness06.00 - 08.30
  07.00 - 08.00
  08.00 - 09.00
  09.00 - 10.00
  10.00 - 11.00
  Gym Fitness10.00 - 11.00
  Gym Fitness10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  Gym Fitness12.00 - 13.00
  Gym Fitness12.00 - 13.00
  Gym Fitness12.00 - 13.00
  Gym Fitness12.00 - 13.00
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00
  Gym Fitness14.00 - 16.15
  Gym Fitness14.00 - 16.15
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  17.00 - 18.00
  Gym Fitness17.30 - 20.00
  Gym Fitness17.00 - 18.00
  Gym Fitness17.00 - 18.00
  18.00 - 19.00
  19.00 - 20.00

  Monday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Tuesday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Wednesday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Thrusday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Friday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Saturday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Sunday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
  05.00 - 06.00
  Boxing05.00 - 06.00
  Boxing05.00 - 06.00
  06.00 - 07.00
  07.00 - 08.00
  08.00 - 09.00
  09.00 - 10.00
  10.00 - 11.00
  11.00 - 12.00
  12.00 - 13.00
  Boxing12.00 - 15.45
  Boxing12.00 - 15.45
  13.00 - 14.00
  14.00 - 15.00
  15.00 - 16.00
  16.00 - 17.00
  17.00 - 18.00
  18.00 - 19.00
  Boxing18.00 - 19.00
  Boxing18.00 - 19.00
  Boxing18.00 - 20.00
  Boxing18.00 - 20.00
  Boxing18.00 - 20.00
  19.00 - 20.00

  Monday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Tuesday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Wednesday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Thrusday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Friday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Saturday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Sunday

 • Gym Fitness

  10.00 - 20.00
 • Cardio Fittness

  10.00 - 20.00
 • Yoga

  10.00 - 20.00
 • Boxing

  10.00 - 20.00
 • Yoga Pilates

  10.00 - 20.00
 • Cycling

  10.00 - 20.00
 • Our Trainers

 • Lorem Ipsum
  Spinning

  Lorem ipsum dolor
  sit amet, consectetuer.

 • Lorem Ipsum
  Kik Boxing

  Lorem ipsum dolor
  sit amet, consectetuer.

 • Lorem Ipsum
  Spinning

  Lorem ipsum dolor
  sit amet, consectetuer.

 • Lorem Ipsum
  Kik Boxing

  Lorem ipsum dolor
  sit amet, consectetuer.

 • Lorem Ipsum
  Spinning

  Lorem ipsum dolor
  sit amet, consectetuer.

 • Next Events

  26 April, 2014

  h.12.00-h.13.00

  Aerobics

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,.

  26 April, 2014

  h.12.00-h.13.00

  Spinning

  Lorem ipsum dolor sit amet.